top of page

2023兒童聽損之診斷、治療與復健前沿研討會

研習日期:2023年11月18日 (星期六)  08:30 至 12:00
研習地點:國立臺灣大學醫學院附設醫院兒童醫院 兒醫B1視聽講堂                                                 (台北市中正區中山南路8號)

報名時間:即日起,額滿為止(180 名)。

報名連結:    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNnF5zeyzTfg7VxpY1EJMo0NEIz_SngcdsEjKAKXo8UwQN-A/viewform

 

bottom of page